تهران

پرظرفیت‌ترین مسیریاب بومی کشور

دانشگاه تهران

پردیس فنی

دانشکده برق و کامپیوتر

هیات علمی